/تعرفه ما* - V:4 /01 Agu 2015 12:34 AM
تـعـرفـه

----
توجه: بدلیل تراکم کاری بی حد در بخش درمانی، وقت رسیدگی به امور دیگر، از فعالیت های گسترده ما را نداریم و لذا فقط تا پایان امسال مریض می پذیریم و از ان به بعد وقت خودرا صرف تدوین و مرتب کردن هزاران هزار سند و عکس و انواع مریضی و نیز تدوین کتاب و تماس با دانشگاهها و دولت ها خواهیم کرد تا انشالله زمینه های ماندگار علم جدید و کشف « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » و عملکرد های ناشناخته اش را معرفی نماییم و برای درمان بیماران جهانی، در عوض بیمارستان سازیها، محل های مناسب و خاص « شفا شهر های شادی » و یا « شفا شهرهای خرسند » بر پاشود و مردم بدون مصرف دارو و فقط با بیدار و فعال کردن و تقویت سیستم « دنسروخ » بدن درمان شوند انشالله

تعرفه، یا خیریه ماهانه

با پرداخت حق عضویت ماهانه، در حقیقت این یک کمک و خیریه است از طرف شما به تامین هزینه زیاد پژوهشکده علمی دنسروخ بدن » درتحقیق در قدرت غذاهای نبازند، و در قدرت دهی به « سیستم دنسروخ بدن » سیستم تازه کشف شده، و و شما داوطلبانه اعلان امادگی میکنید که نتیجه پژوهشهای ما را اجرا کنید و طی گزارشاتی وضع خودرا برای گسترش این علم برای ما میفرستیدو گزارش میدهید و نیز تامین قسمتهائی از هزینه زیاد وبسایت ما و امور اداری ما است، والا همه دست اندر کاران این پژوهشکده علمی دنسروخ برای خیریه کار میکنندو نه برای دستمزد و یا درمان شدن یا درمان نشدن که ان همه به دقیق اجرا کردن خود شما مربوط میشود، و امدن در این راه، کاملان داوطلبانه است و کمک به گسترش این علم است که با اجرا نتایج پژوهشهای ما، و گزارشات شما، نتیجه اجرا، به دنیا و اینده، کمک علمی میرسانید. انشالله
ردیف

نوع خدمات هزینه خدمات برای ساکنین ایران مدت انتظار نوبت
-

هزینه تشکیل پرونده عضویت 10 یورو10هزارتومان یک تا 24 ساعته رسیدگی میشود
1

هزینه عضویت یک ماهه اول 650 یورو650هزارتومان ویژه: فوری ازیک تا 24 ساعته رسیدگی میشوند
2

هزینه عضویت یک ماهه دوم 350 یورو 350 هزارتومان مخصوص: از یک تا 2 روزه رسیدگی میشوند
3

هزینه عضویت در ماه سوم به بعد 200 یورو 200 هزارتومان نوبتی:از یک تا 3 روزه رسیدگی میشوند
4

(قسط+نذر) ویژه افراد کم درامد با هر نسخه یک قسط کمبود تعرفه بصورت نذر در اینده نوبتی:از یک تا 3 روزه رسیدگی میشوند
** توجه :
- بیشتر بیماران ما در همان هفته اول از خطر بدتر شدن نجات پیدا میکنند، و 90 درصدشان 40 روز درمان میگردند، و جا برای دیگران باز میشود
- در ابتدا بیماران، نیازشان به تماس با ما، شدید است و بتدریج که خطر برطرف میشود، و با روند کار هم اشنا شده و استرس ها کم میشود.
- ما ساکن کشور هلند هستیم و تعرفه ما هم به پول رایج کشور هلند و کشورهای اروپائی به « یورو » میباشد

- فعلا برای تخفیف به عضویت هموطنان داوطلب ساکن ایران، هر یورو را فقط هزارتومان در نظر میگیریم.

- ما چون بیمار داوطلب زیاد داریم و همیشه وقت اداری و وقت آزادمان را هم میگیرد، لذا خیلی اصرار و علاقه داریم که بیمارانمان از روز اول صحیح و دقیق توصیه هارا اجرا کنند تا در کمترین زمان ممکن ، « شــفا » یابـند، و جا و وقت برای دیگران، بازتر شود
دقیق که توصیه هارا اجرا کنند و به موقع و طبق الگوی گزارش نویسی، گزارشات را تنظیم کنند، دقیق تر توصیه های تکمیلی میگیرند و حداکثر استفاده را از زمان برای درمان سریع میبرند، به عبارت دیگر اگر توصیه هارا خوب اجرا نکنند و به موقع گزارش ندهند یا دقیق گزارش ندهند، بیماریها دوباره برمیگردد و زمان درمان خیلی طولانی تر میشود

برای پرهیز از برگشت بیماریها، شخص میبایست همه 9 دوره درمان « طب خورسند » که در نمودار مشخص شده است را باید با حوصله بگذرانند
ولی اغلب در دور سوم و یا چهارم که به درمان میرسند، ذوق زده میشود و ادامه نمیدهند، شما ادامه دهید

_____ *** *** *** _______


استفاده از خدمات ما، شامل هزینه های تشکیل پرونده و شارژ عضویت ماهانه است، بشرح زیر میباشد:

- هزینه تشکیل پرونده = ده یورو

=برای ساکنین ایران ده هـزارتومان
این هزینه متعلق به خدمات اداری و منشی است، تا افراد، غیر جدی پرسشنامه را بیخودی پر نکنند و وقت ما را بیخودی نگیرند.
در وبسایت ما بر « ثبت نام » کلیک کنید و « پرسشنامه » را تکمیل کنید تا « هم عضو ما و هم دارای پرونده درمانی » شوید.
ظرف 24 ساغته تشکیل پرونده میشود و باطلاع شما میرسانیم
__________________________


ویژه:هزینه عضویت یک ماهه اول « 650 یورو » = برای ساکنین ایران « 650 هزارتومان» است
بعداز تشکیل پرونده لازم است که هزینه عضویت یک ماهه اول را پرداخت کنید تا پرونده در نوبت نسخه قرار گیرد و در همانروز نسخه بگیرید، اجرا کنید و گزارش بدهید و باز توصیه جدید بگیرید و ..... تا درمان شوید

برای همه در شروع میباشد، که مریض بدحال و بدنی پراز سم و عفونت دارد و تا این سموم و عفونتهارا دفع کنیم بنا به نوع سموم بدخیم که دفع میشود، درحالت های بد درد و بیقراری قرار میگیرد که نیاز فوری به دریافت نسخه ها و توصیه های تکمیلی دارد و مراقبت های ویژه نیاز دارد،
بعلاوه بیشتر بیماران ما در همین یک ماهه اول درمان میشوند و همه بیماریهاشون با هم محو میگردند و جوانتر از سن شان میشوند و ارزشش انرا دارد که دستمزد ماه اول بالاتر باشد.

- وضعیت ویژه:هزینه شازژ عضویت « یک ماهه اول» = 650 یورو

که مکرر توصیه ظرف 24 ساعته میگیرد تا « سیستم خوددرمانی دنسروخ بدن » کشف پرفسور خورسند در بدن مریض بیدار و فعال و قدرتمند شود و همه نارسائیهای اورا تامین کند و همه بیماریها محو گردند، و بسلامت کامل برساند
( البته اگر کسی بخواهد در دو نوبت پرداخت کند اشکالی ندارد، درخواست کند)

که انشالله اعلان کنید که شفا یافته اید و برای دوره تطبیق ادامه میدهید/ یا همین « وضعیت یک ماهه ویژه » را تمدید کنید و یا از تعرفه « یک ماهه نوبتی مخصوص » زیر برای تمدید استفاده کنید
1 سـئوال:
آقای دکتر عزیز، ما نسخه خیلی فوری نیاز داریم، ولی هزینه یک ماهه شروع 650 را یکجا آماده و فوری نداریم، میشه در چند نوبت پرداخت کنیم؟.
پاســخ:
البته عزیزم، حداکثر پولی که میتوانی را پرداخت کن و برای پراخت بقیه برنامه ات را بفرست، و نسخه فوری بگیر، و اجرا کن، انشالله مثل دیگران برای شما هم شــفا میشود

2 سـئوال:
ما که فعلا وضع مادی خوبی نداریم و مریض هستیم و بکمک شما شدیدا نیاز داریم، میشه که بابت هر نسخه مثلا فعلا 50 هزارتومان بدهیم و هرچه کمبود پرداخت داشتیم بصورت نذر هروقت توانائی پیدا کردیم ادا کنیم؟
پاســخ:

البته عزیزم، شما هم اگر اینطور در توانت هست عمل کنید ولی در پرسشنامه ات بنویسید، موافقت میشود.
- سیما
- مدیر مطب


__________________________

نوبتی مخصوص: هزینه عضویت در ماه دوم،« 350 یورو » و برای ساکنین ایران « 350 هزارتومان»
از ماه دوم که خطر تا حدی برطرف شده و بیمار با روش ما هم کاملا اشنا تر شده است امکان پذیر است که خطر تا حدی برطرف شده باشد، چون در این « وضعیت یک ماهه نوبتی مخصوص » رسیدگی ها به نوبت صورت میگیرد که گاهی از 30 ساعت تا 3 روز نوبت ممکن است در انتظار توصیه جدید بمانید و انتظار دارد

- نوبتی مخصوص:هزینه عضویت در ماه دوم = 350 یورو

با پرداخت فقط 350 یورو، از ماه دوم میتوان پرونده را تمدید کرد واعتبار عضویت را میتوانید تمدید کنید، که مکرر گزارش از شما و توصیه از ما را ادامه میدهید،
تا « سیستم دنسروخ بدن » شمارا به سلامتی اساسی برساند و تا انشالله اعلان کنید که شفا یافته اید و برای دوره تطبیق ادامه میدهید، یا همین وضعیت نوبتی را تمدید کنید.
__________________________

نوبتی: هزینه عضویت از ماه سوم به بعد « 200 یورو » و برای ساکنین ایران «200 هزارتومان » است

گر کسی درمانش به ماه سوم و بیشتر برسد و خواهان تخفیف باشد میتواند از این « وضعیت ماهانه نوبتی » استفاده کند.


__________________________

دوره تطبیق

در دوره تطبیق: هزینه هر « توصیه » فقط 50 یورو، و برای ساکنین ایران 50 هزارتومان میباشد

در این دوره، برای مصرف غذاهای معینی را که دوست دارند ، بدن را با احتیاط، آماده میسازیم که، بطوریکه بیماریهائی که درمان کرده اید دوباره برنگردند
در دوره تطبیق حدود 3 تا 6 توصیه با فاصله های زیادتر لازم میشود
__________

بیمه ارزان قیمت « دنسروخ » هر توصیه = فقط ده یورو

این کادو یا سرویس ارزان، فقط شامل آندسته از « شفایافتگان » ما میشود که پس از شفا، ازتجربه خود، « مقاله گزارش به مردم » فرستاده باشند، که بار علمی داشته باشد برای و دانش پژوهان ما، و خوانندگان وبسایت ما، آموزنده مفید باشد.
همانطور که تاکنون برخی از شفا یافتگان ما فرستاده اند و در وبسایت ما قرار دارند .

__________

**

فعلا برای تخفیف به هموطنان ساکن ایران، هر یورو را هزارتومان در نظر میگیریم.


چون مکرر پرسیده میشود که مثلا " من با فلان بیماری، طول درمانم در « طب خورسند » چقدر است؟"
پاسخ:
پاسخ این سئوال دقیقا معلوم نیست زیرا به عوامل دیگری غیر از نوع بیماری هم بستگی دارد، مثلا در چاقی و لاغری، در خوب اجرا کردن توصیه ها،
به خوب و به موقع گزارش فرستادن ها، و به عفونت و کثافتهای زیاد بدن و به ورزش و تحرک زیاد و کم مریض و ...... خیلی چیزهای دیگر

که تقریبا خانه پر آن چنین میتوانید فرض کنید که:
- که افرادی که توصیه هارا دقیق اجرا میکنند، و به موقع و گزارش صحیح میفرستند و راه خودرا دائما و زود اصلاح میکنند، برای هرسال بیماری
و گرفتاری که دارند حدود یک ماه تا 40 روز درمان در نظر بگیرید
بنابراین کسی که سال اول بیماریش است، حدودا 30 تا 40 روز زمان درمان در « طب خورسند » میخواهد که البته همه نوع بیماریش را با هم درمان کند
و کسی که مثلا دو یا 5 سال در بیماریش است، حدودا دو یا 5 ماه، نیاز به درمان در « طب خورسند » شاید داشته باشد

بیشتر مواقع زودتر و کمتر و در همان یک ماهه اول درمان میشوند، و گاهی و بندرت دیرتر وقت نیاز میشود.

_____________* * * * * * * * _______________


**

پـذیـرش دانـش پـژوه


/بطورکـلـی مدت تحصیل در دوره « پـژوهـشـکـده طب دنسروخ » /برای افرادی که واجد شرایط باشند
حدود 18 ماه خواهد بود،
البته برخی میتوانند 12 ماهه و برخی هم چند سـاله بگذرانند،
فقط بابت تمدید سالانه میبایست ده هزار تومان/ یا/ ده یورو(بابت امور اداری) بپردازند تا پرونده برای دانش پژوه و
حتی برای پژوهـشـگر(فارغ التحصیلان طب دنسروخ)همچنان باز بماند و همیشه از آخرین پژوهشهای « طب دنسروخ » آگاه شـوند

واجدین شرایط کسانی هستند که کار با کامپیوتر را در سطح خیلی خوب بدانند و
جزوه نویسی با « ورد آفیس ویندوز » را بدانند (و این دوره یک یا دوهفته ئی بگذرانند)
وشرط دوم اینکه تحـصـیلات دانشگاهی داشته باشند

استثنا


دانش پژوهانی که صرفا برای افزایش دانش خود، دانش پژوه ما میشوند و دنبال مدرک یا کار نیستند

/از انجام تکالیف ما معاف میشونـد/ و نیز شرط دانستن کامپیوتر در سطح عالی را هم لازم ندارند


پزشکانی که دانش پژوه ما میشوند و هم بالا رفتن اطلاعات و هم یادگیری را لازم دارند که کار کنند /

/هـردو شـرط مارا باید دارا باشند و در انجام تکالیف ما آزاد/ خواهند بـود و/ مدرک/ هم نمیگیرنـد


دانش پژوهانی که هم یادگیری و هم کار و هم مدرک مورد نظرشان است /

لازم است که هردوشرط را دارا باشند و تکالیف را دقیقا انجام دهند و مدرک بگیرنـد


نـظـام دنـسـروخ

کلیه دانش پژوهان مـا میتوانند و اجازه دارنـد که عضـو

« کانون بین المللی پژوهـشـگران طب دنـسـروخ »

شــونـد و از حمایت های

« نظام دنسروخ »

و وکیل آن انجمن، در وقت ضرورت، برخوردار شــونـد
( اطلاعات کامل تر در بخش « پذیرش دانش پژوه » بخوانید


برعناوین زیر کلیک کنید و همه را بادقت بخوانید، همه گونه راهنمائی را دارد.

/ نمونه پرونده درمانی/ فعال / حساب / هزینه/ فرم پرداخت / الگوی گزارش / کد ادرار/ صندوق همیاری/ اطلاعات/

==================================
کلیک کنید بر:

matab@khorsand.orgلطفا در عنوان نامه تان « کد پرونده » تان اگر دارید، را بنویسید
-
-

صفحه اصلی HomePage


=
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

HomePageصفحه اصلی
توجــه: گزارشات خودرا به این ایمیل ما بفرستید
matab@khorsand.org
---