فرم الگوی گزارش نویسی استاندارد - April 5, 2000 12:19 AM
ew
  الگوی گزارش نویسی استاندارد: هرگزارش دارای ده رکن اصلی بشرح زیر است:(که میتوانید کپی بگیرید و بعدا درون آنرا پر کنید).

1- تاریخ : . . / 2- شارژ: . . / 3- چندمین روز: . . / 4-اطلاعات بالینی: *- قد: . / *- وزن (درشروع: . / فعلی: . .)/ *- دما: . . / *- فشارخون: . . / *- کارکرد شکم: . . / *- کدادرار: . . / 5-ازصبح تا ظهر: . . . / 6- ازظهر تا شب: . . / 7- وضعیت: . . / 8- طرح سئوال: . . / 9-پاسخ به سئوال دکتر: . . / 10-ملاحظات: . . /

الگوی گزارش نویسی استاندارد:
چون گزارشهای یک مریض مکرر با هم مقایسه میشوند، خیلی مهم است که استاندارد باشد و با توضیحات کامل تاغ روند بیداری و فعالی « سیستم دنسروخ » را در بدن مریض اندازه گیری کنیم و پیش ببریم.
1- تاریخ:
منظور تاریخ همین روزیست که گزارش را مینویسید /--/--/----
2- شارژ:
قبل از شروع گزارش، تابلو شارژ پرونده خودرا کنترل کنید که همواره
شارژ کافی را داشته باشد
و مطلبی بنویسید که نشاندهنده کنترل کردن شما باشد/شارژکافی دارم/فردا تامین میکنم/و../

3- چندمین روز:
دراینجا مشخص کنید که چندمین
روزازشروع « غذادرمانی » پیوسته شما میگذرد/اگر خوب اجرا کنید باید روزی از نیم تا حتی یک کیلو « سم » دفع کنید و سلول تمیز نمایید، و همزمان کمی سلول نو بسازید

4-اطلاعات بالینی:
*- قد:
اندازه قد شما به سانتی متر که همیشه ثابت در گزارش هاتکراری میاور ید/
*- وزن
(درشروع: چون مریض هرروز« سم » دفع میکند پس باید وزن بیمار تغییر کند و لذا وزن در موقع شروع رابنویسید(که ثابت است) /
فعلی: و در اینجا وزن شمادر روز گزاارش نویسی را تعیین کنید و بنویسید.)
که هربار باید متغییر میباشد/
*- دما:
گرمای بدن که نرمال آن 37 درجه میباشد وممکن است در طول درمان گاهی ضعف و
زمانی تب پیدا میکنید همه را بنویسید
/یا وقتی نگرفتید ولی عادی است بنویسید بنظرم نرمال میباشد/ *- فشارخون:
فشار خون نرمال 12/روی/8 میباشد و در طول درمان اگر تغییر کرد همه را
بنویسید/
*- کارکرد شکم:
بیرون روی نرمال از یکبار تا 6 بار میباشدو اگر در روز گزارش نویسی صفر
بود یا بیش از 7بار بود همه را بنویسید / که شکم یبوستی و یا شکم اسهالی میباشد و یا نرمال
*- کدادرار:
کد ادرار را طبق «الگوی تعیین کد ادرار» در اولین ادرار صبح روز گزارش تعیین کنید و
در اینجا بنویسید /

5-ازصبح تا ظهر:
مقدارهرآنچه که میخورید و یا ورزش میکنید یا داروئی مصرف کرده اید به
ترتیب از صبح تا ظهر روز گزارش نویسی را، یادداشت کنید وهمه را اینجا بنویسید /

6- ازظهر تا شب:
حدود مقدار هرآنچه که میخورید و یا ورزش میکنید یا داروئی مصرف کرده اید
به ترتیب از ظهرتاشب رایادداشت کرده وهمه را اینجا بنویسید /

7- وضعیت:
قسمت بسیار حساس گزارش نویسی شما اینجا است که همواره خودتان را با
بدترین وضعیتی که قبل از غذادرمانی بشما دست میداده است و در پرسشنامه
هم برای دکتر نوشته اید، مقایسه کنید با روز گزارش نویسی خود، تا دکتر
متوجه شوند در شما « سیستم خوددرمانی بدن(دنسروخ) » تا چه اندازه بیدار شده و
چقدر « سم » را بحرکت درآورده و چقدر را از بدن دفع کرده و چقدر هنوز
دارید و توصیه و نسخه بعدی شما چگونه باید تنظیم شود که مکمل غذاهی قبلی
شده باشد و روند درمان را خوب طی کنید/
سعی کنید در خودتان تغییرات را کشف کنید چه بسا کمترین تفاوت با قبل میتواند، مسیر غذای شمارا عوض و بهتر کند، همه را بنویسید(مثلا متوجه میشودید زخم داخل بینی شما دیگه نیست، یا مدتی است سردرد بسراغت نیامده، یا حالت استفراغ که قبلا کم داشتید حالا زیاد شده، همه اسمش تغییر است و بهتره که ذکرش کنید)چه بهتر شده باشی و چه بدتر همه را در مورد تک تک ناراحتی هایت که درپرسشنامه هم ذکرکردی درهرگزارش هم شرح بده
8- طرح سئوال:
گاهی ممکن است برای شما سئوالی بوجود آید، این سئوال را فقط در اینجا
مطرح کنید که هم پرونده شما با این گزارش همه خدمت دکتر میرسد
میخوانند و متوجه وضعیت شما میگردد و براختی پاسخ دقیق شما تعیین
میشود دقت کنید که سئوال بیش از یکی یا دوتا در هر باز نباشد./

9-پاسخ به سئوال دکتر:

گاهی پیش می آید که دکتر از مریض سئوالاتی میکنند که مریض میبایست
درگزارش بعدی و در اینجا به ایشان پاسخ کامل دهند هرگز با ایمیل و
یا جداگانه پاسخ ندهید که لازم نیست و دیده نمیشود/

10-ملاحظات:
هرگاه در طول فاصله گزارش قبلی و این گزارش، موردی آمده که مثلا غذای ممنوعه خورده بودید و یا داروئی مصرف کرده بودید و یا ترک یک دستوردکتر نموده بودید در اینجا هم خبر بدهید و هم دلیل آن کار را بنویسید ( پس مربوط به فقط یک روز نیست بلکه از گزارش قبلی تا به حالا ) همه را در اینجا مطرح کنید و بنویسید/
الگوی گزارش نویسی استاندارد:
یک نمونه گزارش رسیده.
1- تاریخ : .
23/01/1391 / یا
05-07-2012 2- شارژ:
شارژ پرونده ام راکنترل کردم شارژ کافی دارم /
/یا/ در تاریخ....ساعت .... مبلغ ؟؟ هزارتومان از طریق ؟؟؟ بانک ؟؟ به حساب . . . . . . . شمااریز کردم 3- چندمین روز:
چهاردهمین روز /
از روز شروع غذادرمانی پیوسته من 14 روز میگذرد 4-اطلاعات بالینی:
*- قد: 168سانتیمتر /
*- وزن (درشروع: 83کیلو / فعلی: 78)
*- دما: 5/36 /
*- فشارخون: 12/8 /
*- کارکرد شکم: 3 /
*- کدادرار: 1 /
5-ازصبح تا ظهر:
دوعدد گوجه فرنگی/یک لیوان آب/8خرما و گردو /دوساعت راه رفتن در بیرون برای خرید/ یک عدد انار / یک لیوان آب
6- ازظهر تا شب:
خیار/ گوجه فرنگی/ کاهو / خرما و مغز پسته خام/ رنده شده چغندر/ یک عدد سیب /
7- وضعیت:
. . /
8- طرح سئوال:
. . /
9-پاسخ به سئوال دکتر:
. . /
10-ملاحظات:
. . /
دو روز پیش که خیلی بی تاب بودم، از نسخه اضطراری 2 لقمه نان و پنیر و هندوانه خوردم. در این هفته 6 روزتوصیه طشت را انجام ندادم بدلیل پرید بودن و ورزش کمتر نمودم
الگوی گزارش نویسی استاندارد: انواع مختلف پاسخ به موارد دهگانه گزارش.
1- تاریخ :
. . /
2- شارژ:
. . /
3- چندمین روز:
. . /
4-اطلاعات بالینی:
*- قد: . /
*- وزن (درشروع: . / فعلی: . .)/
*- دما: . . /
*- فشارخون: . . /
*- کارکرد شکم: . . /
*- کدادرار: . . /
5-ازصبح تا ظهر:
. . . /
6- ازظهر تا شب:
. . /
7- وضعیت:
. . /
8- طرح سئوال:
. . /
9-پاسخ به سئوال دکتر:
. . /
10-ملاحظات:
. . /

======================================

الگوی گزارش نویسی استاندارد: انواع مختلف پاسخ به موارد دهگانه گزارش.
1- تاریخ :
. . /
2- شارژ:
. . /
3- چندمین روز:
. . /
4-اطلاعات بالینی:
*- قد: . /
*- وزن (درشروع: . / فعلی: . .)/
*- دما: . . /
*- فشارخون: . . /
*- کارکرد شکم: . . /
*- کدادرار: . . /
5-ازصبح تا ظهر:
. . . /
6- ازظهر تا شب:
. . /
7- وضعیت:
. . /
8- طرح سئوال:
. . /
9-پاسخ به سئوال دکتر:
. . /
10-ملاحظات:
. . /


HomePageصفحه اصلی